Stutteri Krafla

Følbedømmelser

Følbedømmelse, Them 2014

Da Maria var avlsleder i Dansk Islandshesteforening påbegyndte hun sammen med avlskomiteen udviklingsarbejdet med at gennemføre følbedømmelser efter fælles europæisk standard. De første bedømmelse blev ligeledes afholdt med seminar for avlsinteresserede, således at deltagerne kunne gå i dybden med bedømmelse af føl.

Underviser er den kendte FEIF dommer Barabara Frische, der har stået i spidsen for udviklingsarbejde med bedømmelse af føl og ungheste i Europa, og som dømmer ved alle følbedømmelser i DK. Vi er medarrangører af følbedømmelserne, der afholdes i august-september måned i regi af avlernetværket Gait Academy Breeding, og de sidste par år har vi afholdt arrangementet på Dalgården i Them, hvor der er super faciliteter til dette.

Barbara Frische i fuld koncentration

Bedømmelse ud fra FEIF model om linear system.