Stutteri Krafla

Avlernetværk 2011-2015

Gait Academy Breeding- avlernetværk

Avlernetværk – udbytterig vidensdeling for avlere.

I islænderverden findes der et utal af kurser og foredrag, der handler om at blive en bedre rytter, men tilbuddene til dem, som gerne vil blive bedre avlere er meget begrænsede, og handler mere om fordring, stald-indretning ect. Det var udgangspunktet for, at Maria sammen med rytterinstruktør/dommer Bent Rune Skulevold  i 2011 søsatte et læringsforløb indenfor avl, som blev kaldt Gait Academy Breeding.

Rammen skulle være netværksforløb, hvor deltagerne selv var interesserede i at dele egne erfaringer – gode som dårlige erfaringer - og så kombinere deltagernes fælles viden med faglige oplæg om kåringer, insemination og fertilitetsmetoder, brug af World Fengur for ”nørder”, stutteribesøg og andet avlsrelateret stof. I alt har ca. 50 avlsinteresserede deltaget på de igangværende 2 netværksforløb. Netværksdeltagerne mødes ca. 4 gange om året i gruppen, og ligeledes ved kåringer, stævner og i forbindelse med andre islænderaktiviteter, der foregår i løbet af året.

Hvert år i september mødes man i fællesskab til den årlige jydske følbedømmelse med FEIF-dommer Barbara Frische, hvor alle andre avlsinteresserede kan deltage og få bedømt resultatet af deres avlsarbejde. Følbedømmelse er et godt redskab til at få testet, om der er sket fremgang i ens avlsarbejde, og om de tiltag man har arbejdet med også viser sig i en positiv udvikling. Dette har konkret medført, at flere af deltagere i avlernetværket har justeret i deres hoppemateriale ved at anskaffe sig bedre hopper – dette i en erkendelse af, at det gamle hoppemateriale ikke levede op til ens avlsambitioner. Føllenes kvalitet afhænger jo som bekendt af hoppens og hingstens kvalitet og ikke af ejerens viden om avl.

Tanken om netværksdannelse kommer fra erhvervslivet, hvor det er almindeligt, at fagfolk indenfor et specifikt fagområde mødes for at dele viden og erfaringer – indimellem baseret på faglige omlæg. I modsætning til klub- og foreningsarbejdet er netværksstrukturen ganske ubureaukratisk og mindre administrativt krævende, og via facebook er det hurtigt at formidle viden og information. Det var således nærliggende at omsætte netværkstanken til læringsforløb indenfor avl, da vi i Danmark har mange spændende erfaringer om islænderavlen, som kunne deles og flere kunne drage nytte af. Mange avlere har ofte oplevet at stå lidt alene med udfordringer og ved at mødes med andre avlsinteresserede bliver man en del af et fællesskab, som både er inspirerende, sjovt og lærerigt.

se link til artiklen neders...